Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego

W roku 1985 z inicjatywy Komitetu Niezależnego ufundowano Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego.

Nagrodę tę przyznawało niezależne jury, w którym uczestniczyli: Jacek Bocheński, Tomasz Burek, Małgorzata Łukasiewicz, Adam Michnik, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wiktor Woroszylski.

W 1995 roku jury uznało dotychczasową formułę Nagrody za wyczerpaną i postanowiło się rozwiązać.

Z inicjatywy Kazimiery Kijowskiej i przy współudziale Zakładu Narodowego im. Ossolińskich nagroda im. Andrzeja Kijowskiego przyznawana jest nadal począwszy od 1995 roku.

Jury w składzie: Włodzimierz Bolecki, Tomasz Burek, Kazimiera Kijowska, Jacek Łukasiewicz, Tadeusz Nyczek, Dobrosława Platt, Marta Wyka przyjęło nowy regulamin, w którym stwierdza się:

1. Nagrodę może otrzymać pisarz za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach: literatury pięknej (ze szczególnym uwzględnieniem prozy), krytyki literackiej i artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej.
2. Twórczość tę powinny charakteryzować istotne walory poznawcze, niekonwencjonalne sądy i opinie, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.

Fundatorem Nagrody jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

  Laureatami Nagrody od 1995 r. byli:
 1. Ryszard Legutko za Etykę absolutną a społeczeństwo otwarte (1996)
 2. Henryk Waniek za książki: Hermes w Górach Śląskich, Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957, Pitagoras na trawie (1997)
 3. Paweł Lisicki za zbiór esejów Doskonałość i nędza (1998)
 4. Antoni Libera za Madame (1999)
 5. Janusz Krasiński za cykl powieści Na stracenie, Twarzą do ściany, Niemoc (2000)
 6. Włodzimierz Odojewski za powieść Oksana i zbiór opowiadań Jedźmy, wracajmy...(2001)
 7. Dawid Bieńkowski za powieść Jest (2002)
 8. Marek Łatyński za Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych (2003)
 9. Bronisław Wildstein za tom opowiadań Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością (2004)
 10. Dariusz Karłowicz za książkę Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei (2005)
 11. Dariusz Gawin za książkę Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku (2006)


=> Strona główna <=