EUROPEJSKIE FORUM INICJATYW KULTURALNYCH

Warszawa
2003


organizowane przez:
Fundację „Kultura Tutaj Obecna"


Polski

rycina

E.F.I.C

THE EUROPEAN FORUM OF CULTURAL INITIATIVESFORUM EUROPÉEN D’INITIATIVES CULTURELLES
Place
Lieu
Warsaw, Poland
Varsovie, Pologne
2003
2003.
English
Français
stat4u